GlucoMen Areo GK

Instruktioner och guider

INSTRUKTIONER

TA ETT BLODSOCKER- OCH /ELLER KETONER

1.
Tvätta och torka händerna noggrant..
2.
För in teststickan hela vägen in i mätaren.
3.
Stick dig i fingret.
4.
Applicera bloddroppen i änden av teststickan.
5.
Resultatet visas på displayen efter bara fem sekunder för blodsocker och åtta sekunder för ketoner.

Tack vare den integrerade utmatningsknappen på baksidan av mätaren, så kan man göra sig av med teststickan på ett enkelt och säkert sätt.
Previous slide
Next slide

NEDLADDNING AV DATA VIA NFC

1.
Slå på NFC-funktionen på din mobila enhet och installera GlucoLog Lite-appen (tillgänglig gratis på Google Play och App Store).
2.
NFC funktionen på din GlucoMen Areo GK mätare är förinställd på att den är av (OFF) och den aktiveras på följande sätt:Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att välja ON eller OFF. Tryck på I/O knappen för att bekräfta och avsluta.
3.
Öppna först appen GlucoLog Lite och öppna sedan sidan 'Ta emot data (recive) och för sedan GlucoMen Areo GK´s NFC antenn nära (< 1 cm) till NFC mottagaren på din smartphone.

Data överföringen kommer starta automatiskt (GlucoMen Areo GK mätaren kommer sättas på och en blinkande ikon syns på skärmen).
Efter att data har laddats ner så stängs mätaren automatiskt av.
Previous slide
Next slide

FÅ TILLGÅNG TILL LAGRADE DATA OCH VISA MEDELVÄRDEN FÖR BLODSOCKERVÄRDEN

1.
Se till att mätaren är avstängd (för att stänga av mätaren håll I/O-knappen i 3 sekunder tills skärmen stängs av).
2.
Tryck på I/O-knappen i 2 sekunder för att slå på mätaren och gå in i minneshämtningsläget (”mem”-ikonen visas på skärmen och ”Glu” ikonen kommer att blinka).
3.
Tryck på I/O-knappen för att gå in i minnet för att se glukosresultat.
Det senaste testresultatet visas på skärmen.
Skärmen visar också "Glu"-ikonen, datum och tid för testet och motsvarande markörer.
Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom alla lagrade data.
4.
Tryck på I/O-knappen för att gå in i medelläge (ikonen "avg" visas på skärmen).
1-dagsmedelvärdet visas på skärmen. Tryck på I/O-knappen för att bläddra genom de olika medelvärdena.
Efter att ha granskat 90-dagarsgenomsnittet, tryck på I/O-knappen för att återgå till minnesläget.
5.
Håll I/O-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av mätaren.
Previous slide
Next slide

FAQ

Vanligaste frågorna och svaren som rör GlucoMen Areo GK

Ja, mätaren stängs av automatiskt efter två minuters utebliven användning. För att stänga av instrumentet manuellt, tryck på avstängningsknappen i cirka tre sekunder tills displayen är helt avstängd och släpp sedan knappen.

Nej, det är inte möjligt att radera resultat som sparats på GlucoMen Areo GK.

Förvara alltid teststickorna i miljöer där temperaturen och luftfuktigheten motsvarar vad som anges på förpackningen och i produktens bruksanvisning. Lämna inte burken på platser där det finns risk för överhettning, kyla eller luftfuktighet (till exempel i köket, badrummet, under ett fönster som utsätts för direkt solljus eller i handskfacket på en bil).
Lämna inte burken öppen, men se till att stänga den ordentligt omedelbart efter att du tagit bort den teststicka som krävs för testet. Förvara alltid teststickorna i sin ursprungliga burk. Förvara inte teststickorna i andra olämpliga behållare (påsar, säckar, resväskor, etc.) och flytta inte över dom till andra burkar, även om de är gjorda  av samma märke och typ.

Serienumret (SN) finns på baksidan av glukosmätaren  GlucoMen Areo GK och på produktens förpackningsetikett.

Lotnumret finns på burken och på etiketten på teststickans förpackning (gäller både för blodsocker och ketoner).

Om du har stött på ett problem när du använder GlucoMen Areo GK, se avsnittet “Felsökning” i användarmanualen.

Om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst på: 040-32 12 70.

Öppna locket på batterifacket på mätarens baksida; ta bort batterierna och byt ut dem mot nya (modell CR2032), placera + sidan utåt; sätt tillbaka locket.

 

Nej, när du byter batterier kommer mätaren att behålla testresultaten. 

Kontroll-lösningarna för GlucoMen Areo GK distribueras separat. För att kontrollera tillgängligheten av kontroll-lösning, kontakta kundtjänst på: 040-32 12 70.

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation