GlucoLog web

en molnbaserad lösning för analys

Håll din diabetes under kontroll med uppdaterade realtidsdata uppladdade på en säker molnbaserad plattform.

Spara, dela
och analysera
dina data

i realtid med dina vårdgivare

Molnbaserad mjukvara, alltid tillgänglig, vart man än befinner sig.

Statistik i linje med internationella rekommendationer.

Kostnadsfri och säker för både patienter och vårdpersonal

GlucoLog web är en molnplattform för hantering av hälsodata i enlighet med den europeiska integritetslagen (GDPR).

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation