Ett system för kontinuerlig mätning av glukos i realtid

GlucoMen Day CGM save

Ett blodsockervärde varje minut

GlucoMenDayCGM icon white

direkt på din smartphone

utan att sticka eller skanna

14 dagars livslängd på sensorn

GlucoMen Day CGM Sensor är lätt att applicera och ta bort. 

Sensorn mäter glukosnivåerna i två veckor.

nålfri insättning

Sensorn kan föras in under huden utan någon nål. Applikationsvertyget är lätt att använda och hantera. Den kan användas endast med en hand.

bär den
på din

arm
ländrygg
buk

aviseringar och anpassade larm

Med GlucoMen Day CGM-appen kan du ställa in varningar så att du vet om en händelse som kräver din uppmärksamhet inträffar, såsom lågt eller högt glukosvärde, fallande eller stigande glukosvärde och kommande  lågt eller högt glukosvärde (predektiva larm).

dela data
via molnet
i realtid

GlucoMen Day CGM skickar data i realtid direkt till GlucoLogs molnplattform, så att  vårdgivare kan se trender tillsammans med dig,       i realtid.

GlucoLog Web devices

Miljövänlig

Efter fem års kontinuerlig användning använder GlucoMen
Day CGM systemet bara två litiumbatterier och cirka 3 kg 
plast, medan konkurrerande produkter använder upp
till 120 litiumbatterier och upp till cirka 18 kg plast

fitbit smartwatch

Rör dig gärna med GlucoMen Day CGM-urtavlan för Fitbit. Du kan synkronisera din Fitbit smartwatch med din GlucoMen Day CGM och läsa av glukosvärden  i realtid,direkt från handleden.

ta hand om
dina barn

Med GlucoMen Day CGM kan du följa dina nära och kära på distans och

 i realtid- minut för minut, direkt från din smartphone.

Tack vare GlucoLog T3-appen kan du enkelt se dina barns värden från  GlucoMen Day CGM i realtid.

GlucoMen Day CGM pediatric

SocialDiabetes

SocialDiabetes integrerar en praktisk glukosdagbok med statistisk databehandling och grafer, vilket hjälper dig att bättre hantera din diabetes och lättare se  dina framsteg.

Tack vare molndatadelning tar SocialDiabetes-appen automatiskt emot de blodsockervärden som upptäcks av GlucoMen Day CGM i realtid, uppdaterade varje minut.

för personer med diabetes

GlucoMen Day CGM är godkänd för att användas istället för den traditionella blodsockermätaren

GlucoMen Day CGM är också lämplig för:

Tekniska specifikationer

GlucoMen Day CGM

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation