A. Menarini Diagnostics

45 år tillsammans med personer med diabetes

A. Menarini Diagnostics har utvecklat, tillverkat och marknadsfört självtestningssystem för blodsocker för personer med diabetes sedan 1976.

Vi ligger alltid i framkant när det gäller utvecklingen av ny teknik på diagnostikområdet och beaktar och följer de mest aktuella nationella och internationella bestämmelserna om medicinska diagnosverktyg och säkerställer adekvata produkter i linje med de högsta standarderna för kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.

Logo AMenarinidiagnostics
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. 
Via dei Sette Santi, 3 – 50131 FIRENZE

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation