diabetes care management systems

Ett system för
kontinuerlig mätning av glukos i realtid

GlucoMen Day CGM är ett system för Kontinuerlig mätning av glukos som mäter dina blodsockervärden i realtid. 

Du kan se dina värden utan att sticka eller scanna direkt på din smartphone.

Glucoject Pennkanyler är  sterila, engångspennkanyler avsedda för användning med insulinpennor för subkutan injektion av läkemedel.

Glucoject Lancets PLUS 33G är lämpliga att använda för att ta blodprover genom fingerstick (kapillärblod) på både vuxna och barn.

GlucoLog web är en onlineprogramvara som är tillgängligt från alla webbläsare och via anslutna enheter, utan att någon programvara behöver installeras. Med GlucoLog web kan du lagra och analysera alla data som tas emot från A. Menarini Diagnostics system.

Menarini tillhandahåller en bred och uppdaterad uppsättning applikationer, utformade för att förbättra vardagen för personer som lever med diabetes

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation