MyGDMoving

MyGDMoving är en gratis app skapad i samarbete med de interassocierade studiegrupperna Diabetes och Graviditet och Fysisk aktivitet SID (Italienska Diabetologföreningen) och AMD (Diabetologföreningen). Appen är utformad för gravida kvinnor med diabetes för att illustrera fördelarna med lämplig fysisk aktivitet under graviditeten.

Innehåller IPAQ-FRÅGEFORMULÄRET (International Physical Activity Questionnaire) för bedömning av fysisk aktivitet under graviditet.

All inmatad information kan delas med den remitterande diabetesläkaren.

GlucoMen Day CGM
GlucoMen Day T3
GlucoLog Lite
GlucoLog RapidCalc
MyGDMoving
MySweetGestation
GlucoLog Kids & Teens
Tako Dojo

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation