GlucoMen Day CGM-sensor

Den elektrokemiska sensorn mäter glukosnivån i interstitiell vätska under 14 dagar. Data lagras i sändaren och skickas automatiskt via Bluetooth till den dedikerade appen, som visar ett nytt glukosvärde i realtid varje minut.

skonsam mot huden

Den förlängda ytan och den låga limkoncentrationen minimerar risken för erytem och hudsensibilisering.

Vidhäftning med huden är väl fördelad för att undvika ofrivilliga rörelser och för att bättre motstå stötar.

Smärtbedömning

Smärtuppfattning över en smärtskala på 0-20, att jämföra GlucoMen Day CGM-sensorinsättningen med ett stick i fingret för blodsocker (1).

Smärta från en GlucoMen Day CGM-sensorinsättning har rapporterats vara i genomsnitt 1,3 över en smärtskala på 0-20. Som jämförelse hade fingerstickning ett genomsnittligt betyg på 4,9.

(1) GlucoMen Day CGM Technical File, CEVAL Study.

Bedömning av hudirritation

Results of skin irritation assessment after Sensor removal (1).

Under de kliniska studierna inträffade inga biverkningar (Draize score ≥4) som involverade erytem och ödem vid införingsstället eller under limmet. (1)

(1) GlucoMen Day CGM Technical File, CEVAL Study.

liten
och lätt

SÄNDARE

SENSORPLÅSTER

GlucoMen Day CGM Sensor består av en laddningsbar sändare och ett sensorplåster.

GlucoMen Day CGM Sensor väger endast 25 g och är endast 7 mm tjock.

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation