GlucoMen Day CGM

Support OCH GUIDER

Instruktionsfilmer

SYSTEMINSTÄLLNING: INTRODUKTION OCH APPINSTALLATION

SYSTEMINSTÄLLNING: PARKOPPLA SÄNDARNA

SYSTEMINSTÄLLNING: PARA IHOP GLUCOMEN DAY METER

SENSORINSÄTTNING

SYSTEMKALIBRERING

AVLÄGSNANDE AV SENSOR