GlucoMen Day CGM

Support OCH GUIDER

Instruktionsfilmer

SYSTEMINSTÄLLNING: INTRODUKTION OCH APPINSTALLATION

SYSTEMINSTÄLLNING: PARKOPPLA SÄNDARNA

SYSTEMINSTÄLLNING: PARA IHOP GLUCOMEN DAY METER

SENSORINSÄTTNING

SYSTEMKALIBRERING

AVLÄGSNANDE AV SENSOR

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation