avancerade lansetter för provtagning

Komfortabel & Säker

för personer som lever med diabetes

komfortabel och
smidig provtagning 1

säker att använda

SKYDDSHÄTTA

LANSETT

universell utformning

Tekniska specifikationer

Glucoject Lancets PLUS

* Sterila medicintekniska produkter för engångsbruk
avsedd att användas med en blodprovstagare för kapillärprovtagning (för patienter)

REFERENCES
1. Kocher S, Tshiananga JK, Koubek R. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. J Diabetes Sci Technol. 2009 Sep 1;3(5):1136-43. doi: 10.1177/193229680900300517. PMID: 20144427; PMCID: PMC2769891.
2. Data on file – List of lancing devices work with Glucoject Lancet PLUS personal lancets type 560 manufactured by HTL-Strefa

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation