GlucoMen areo 2K

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ KETONΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

1.
Με καθαρά και στεγνά χέρια, εισαγάγετε την ταινία στο μετρητή μέχρι το τέλος της διαδρομής της: θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη θα εμφανίζει Glu (γλυκόζη) ή Ket (κετόνες). Το GlucoMen areo 2k ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της ταινίας που εισάγεται.
2.
Τρυπήστε το δάχτυλό σας και φέρτε το πάνω μέρος της ταινίας κοντά στη σταγόνα αίματος μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.
3.
Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα για τη γλυκόζη στο αίμα και οκτώ δευτερόλεπτα για την κετοναιμία. Απορρίψτε την ταινία με ασφάλεια χάρη στο ενσωματωμένο κουμπί εξαγωγής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οργάνου.
Previous slide
Next slide

ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ NFC

1.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone σας και εγκαταστήστε την εφαρμογή GlucoLog Lite (διατίθεται δωρεάν στο Google Play και στο App Store).
2.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του GlucoMen areo 2K. Πατήστε το κουμπί Power/confirm και ▲ ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ('SET'). Πατήστε ▲ / ▼ για να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις: όταν αναβοσβήνει, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί Power / confirm. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), κατόπιν επιβεβαιώστε και βγείτε πατώντας το πλήκτρο Power / confirm (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ).
3.
Ανοίξτε τη σελίδα υποδοχής του GlucoLog Lite και κρατήστε τη συσκευή κοντά στον δέκτη NFC του smartphone σας για λίγα δευτερόλεπτα. Η μετάδοση δεδομένων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα: μόλις ολοκληρωθεί, στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί η ένδειξη "Τέλος".
Previous slide
Next slide

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.
Με τον μετρητή απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/επιβεβαίωσης για δύο δευτερόλεπτα
2.
Όταν το "mem" εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μνήμη που θέλετε να συμβουλευτείτε: "Glu" για γλυκόζη και "Ket" για κετονικά σώματα. Πατήστε το κουμπί Power/ Confirm (Ενεργοποίηση /Επιβεβαίωση) για επιβεβαίωση.
3.
Για να δείτε τα προηγούμενα αποτελέσματα στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ / ▼.
4.
Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power/Confirm για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιλέξτε "Glu" ή "Ket" με τα κουμπιά ▲ / ▼. Πατήστε το κουμπί Power/ Confirm (Ενεργοποίηση /Επιβεβαίωση) για επιβεβαίωση. Στο τέλος της διαβούλευσης, απενεργοποιήστε το όργανο πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/επιβεβαίωσης για πέντε δευτερόλεπτα.
Previous slide
Next slide

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

1.
Με το μετρητή απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power/Confirm για δύο δευτερόλεπτα.
2.
. Όταν τα "mem" και "Glu" εμφανίζονται στην οθόνη, πιέστε το κουμπί δύναμης / επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μνήμη αποτελεσμάτων σακχάρου στο αίμα
3.
Στην ενότητα μνήμης, πατήστε ξανά το κουμπί Power/confirm για να συμβουλευτείτε τους μέσους όρους.
4.
Δείτε τους μέσους όρους για 1, 7, 14, 30, 60 ή 90 ημέρες χρησιμοποιώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Επιβεβαίωση. Στο τέλος της χρήσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/επιβεβαίωσης για πέντε δευτερόλεπτα.
Previous slide
Next slide

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σύστημα GlucoMen areo 2K

Ναι, ο μετρητής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά μη χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε χειροκίνητα το πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας για περίπου τρία δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς η οθόνη και, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο. 

Όχι, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των αποτελεσμάτων που είναι αποθηκευμένα στο GlucoMen areo 2k. 

Φυλάσσετε πάντα τις ταινίες σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία και η υγρασία αντιστοιχούν σε αυτά που αναγράφονται στη συσκευασία και στο φυλλάδιο οδηγιών του προϊόντος. Μην αφήνετε το φιαλίδιο σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής ζέστης, ψύχους ή υγρασίας (για παράδειγμα στην κουζίνα, το μπάνιο, κάτω από ένα παράθυρο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου). Μην αφήνετε το φιαλίδιο ανοιχτό, αλλά φροντίστε να το κλείσετε σωστά αμέσως μετά την αφαίρεση της ταινίας που απαιτείται για τη μέτρηση. Φυλάσσετε πάντα τις ταινίες στο αρχικό τους φιαλίδιο. Μην αποθηκεύετε τις ταινίες μέσα σε άλλα ακατάλληλα δοχεία (τσάντες, σάκους, βαλίτσες κ.λπ.) και μην τις ρίχνετε σε άλλα μπουκάλια, ακόμη και αν είναι κατασκευασμένες από ταινίες της ίδιας μάρκας και τύπου. 

Ο σειριακός αριθμός (SN) βρίσκεται στο πίσω μέρος του μετρητή γλυκόζης GlucoMen areo 2k και στην ετικέτα της συσκευασίας του προϊόντος. 

Ο αριθμός παρτίδας (LOT) μπορεί να βρεθεί στο φιαλίδιο και στην ετικέτα της συσκευασίας των ταινιών μέτρησης (τόσο για τη γλυκόζη στο αίμα όσο και για τις κετόνες). 

Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του GlucoMen areo 2K, συμβουλευτείτε την ενότητα “Προβολές, έννοιες, ενέργειες που πρέπει να γίνουν” του εγχειριδίου χρήστη. 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του μετρητή. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με νέες (μοντέλο CR2032), τοποθετώντας την + πλευρά προς τα έξω. Αντικαταστήστε το καπάκι. 

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, πρέπει να γίνει επαναφορά της ώρας, της ημερομηνίας, του ηχητικού σήματος και των δεικτών. 

Όχι, όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, η συσκευή θα διατηρήσει τα δεδομένα των αποτελεσμάτων της μέτρησης.

Ωστόσο, θα πρέπει να επαναφέρετε την ώρα, την ημερομηνία, το ηχητικό σήμα και τα σύμβολα σήμανσης. 

Τα διαλύματα ελέγχου για το σύστημα GlucoMen areo 2k διανέμονται ξεχωριστά. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των διαλυμάτων ελέγχου, επικοινωνήστε με τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας ή ρωτήστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. 

Εισαγωγέας χωρίς βελόνα

Ο αυτόματος εισαγωγέας επιτρέπει τη γρήγορη και ανώδυνη εισαγωγή του αισθητήρα σε σύγκριση με το παραδοσιακό.

εισαγωγή βελόνας ινιδίου

εφαρμογή χωρίς βελόνα