προηγμένες βελόνες πένας ινσουλίνης*

'Ανεση & Ασφάλεια

για τα άτομα με διαβήτη

μεγαλύτερη άνεση
χάρη στη μικρότερη
απαιτούμενη δύναμη εισαγωγής 1, 2

μεγιστοποιεί τον ρυθμό ροής και μειώνει τον χρόνο έγχυσης 3

Ίδια εξωτερική διάμετρος, μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος από το συνηθισμένο τοιχωμα.

μεγάλη ποικιλία επιλογών που καλύπτει όλες τις ανάγκες

(από 4 έως 8 mm / 31G, 32G, και 33G) 4,5,6,7,8,9

31G

5 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
31G (0.25mm)

μήκος βελόνας:
5mm (3/16”)

31G

6 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
31G (0.25mm)

μήκος βελόνας:
6mm (1/4”)

31G

8 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
31G (0.25mm)

μήκος βελόνας:
8mm (5/16”)

32G

4 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
32G (0.23mm)

μήκος βελόνας:
4mm (5/32”)

32G

6 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
32G (0.23mm)

μήκος βελόνας:
6mm (1/4”)

32G

8 mm

Glucoject
Pen Needles

εξωτερική διάμετρος:
32G (0.23mm)

μήκος βελόνας:
8mm (5/16”)

συμβατές με
τις περισσότερες
πένες ινσουλίνης 10

4mm x 33G

Η νέα, λεπτότερη βελόνα που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών με διαβήτη. 5,11

Κατάλληλη λύση για:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Glucoject Pen Needles

REFERENCES
1. Luca Leonardi, Mara Viganò, Antonio Nicolucci. Penetration force and cannula sliding profiles of different pen needles: the PICASSO study. Medical Devices: Evidence and Research. 2019:12 311–317.
2. Præstmark KA, Jensen ML, Madsen NB, Kildegaard J, Stallknecht BM5. Pen needle design influences ease of insertion, pain, and skin trauma in subjects with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Dec 15;4(1):e000266.
3. Siegmund T, Blankenfeld H, Schumm-Draeger PM. Comparison of usability and patient preference for insulin pen needles produced with different production techniques: “thin-wall” needles compared to “regular-wall” needles: an open-label study. Diabetes Technol Ther. 2009 Aug;11(8):523-8.
4. Tandon N, Kalra S, Singh Balhara YT. Forum for Injection Technique (FIT), India: The Indian recommendations 2.0, for best practice in Insulin Injection Technique, 2015. Indian J Endocrinol Metab. 2015 May-Jun; 19(3): 317–31.
5. Frid AH, Kreugel G, Grassi G, et al. New Insulin Delivery Recommendations. Mayo Clin Proc. 2016;91(9):1231-1255.
6. Australian Diabetes Educators Association (ADEA). Clinical Guiding Principles for Subcutaneous Injection Technique. Canberra: 2015.
7. Niels H. Birkebaek, et al. A 4-mm Needle Reduces the Risk of Intramuscular Injections Without Increasing Backflow to Skin Surface in Lean Diabetic Children and Adults. Diabetes Care. Volume 31, Number 9, September 2008.
8. Nadia Tubiana-Rufi, et al. Short Needles (8 mm) Reduce the Risk of Intramuscular Injections in Children Wi t h Type 1 Diabetes. Diabetes Care. Volume 22, Number 10, October 1999.
9. A. K. J. Gradel, et al. Factors Affecting the Absorption of Subcutaneously Administered Insulin: Effect on Variability. Hindawi Journal of Diabetes Research. Volume 2018, Article ID 1205121, 17 pages, https://doi.org/10.1155/2018/1205121.
10. data on file – List of pen injector devices compatible with pen needles manufactured by HTL-Strefa.
11. Valentini M, Scardapane M, Bondanini F, Bossi A, Colatrella A, Girelli A, Ciucci A, Leotta S, Minotti E, Pasotti F, Pesenti A, Rocca L, Sciangula L, Vavassori E, Nicolucci A. Efficacy, safety and acceptability of the new pen needle 33G × 4 mm. AGO 01 study. Curr Med Res Opin. 2015 Mar;31(3):487-92.

* Pen needles are sterile, single use medical devices intended for use with pen injector devices for the subcutaneous injection of drugs.

Εισαγωγέας χωρίς βελόνα

Ο αυτόματος εισαγωγέας επιτρέπει τη γρήγορη και ανώδυνη εισαγωγή του αισθητήρα σε σύγκριση με το παραδοσιακό.

εισαγωγή βελόνας ινιδίου

εφαρμογή χωρίς βελόνα