Σύστημα αυτοπαρακολούθησης γλυκόζης στο αίμα

Ο  μετρητής GlucoMen Day METER  είναι ένα  σύστημα αυτοπαρακολούθησης σακχάρου στο αίμα. 

Εύκολο στη χρήση και μπορεί να συνδεθεί γρήγορα με το GlucoMen Day CGM σας

Ο μετρητής GlucoMen Day METER μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα GlucoMen Day CGM, έτσι ώστε οι τιμές βαθμονόμησης να μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα μέσω Bluetooth. 

Λειτουργίες

Ακριβές και αξιόπιστο

Ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα χάρη στην ταινία υψηλής απόδοσης.

Μικρό δείγμα αίματος

Απαιτούνται μόνο 0,4 uL αίματος για μια μέτρηση.

Αποβολέας ταινίας

Εύκολος στη χρήση αποβολέας ταινίας για την αποφυγή μόλυνσης.

Μεγάλη οθόνη

Μεγάλη και ευανάγνωστη απεικόνιση με οπίσθιο φωτισμό

Συνδεδεμένο με CGM

Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ μπορεί να συνδεθεί με το GlucoMen Day CGM μέσω Bluetooth για αυτόματη βαθμονόμηση.

Σημάνσεις και συναγερμοί

Δείκτες για συναγερμούς νηστείας, προ/μετά το γεύμα και προσαρμόσιμοι συναγερμοί.

Τεχνικές Προδιαγραφές

GlucoMen Day
METER

Εισαγωγέας χωρίς βελόνα

Ο αυτόματος εισαγωγέας επιτρέπει τη γρήγορη και ανώδυνη εισαγωγή του αισθητήρα σε σύγκριση με το παραδοσιακό.

εισαγωγή βελόνας ινιδίου

εφαρμογή χωρίς βελόνα