ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗς ΓΛΥΚΟΖΗς + ΚΕΤΟΝΗΣ

Ακρίβεια & Ευκολία χρήσης

για άτομα με διαβήτη

Υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση της υπογλυκαιμίας

ακρίβεια 10/10

figure adapted from Ref. 3

Τα συστήματα με ακρίβεια 10/10 μειώνουν κατά 70% την πιθανότητα αποτυχίας ανίχνευσης υπογλυκαιμικού συμβάντος 60mg/dl σε σύγκριση με τα συστήματα ακρίβειας 15/15 3

υψηλή επαναληψιμότητα

Στην υπογλυκαιμία η επαναληψιμότητα των μετρήσεων είναι σημαντική καθώς το αποτέλεσμα της θεραπείας μπορεί να είναι μόνο προσωρινό και συνεπώς, η γλυκόζη του αίματος πρέπει να μετράται κάθε 15 λεπτά. 4

υψηλή αντιστάθμιση
αιματοκρίτη

ΠΛΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Insertion Zone

Reaction Zone

ευκολία στη χρήση

Ταινίες μέτρησης για αυτοέλεγχο της γλυκόζης του αίματος και της β-κετόνης με μετρητές της σειράς GlucoMen areo

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ταινία μέτρησης γλυκόζης GlucoMen areo
Ταινία μέτρησης β-κετόνης GlucoMen areo

REFERENCES
1. EN ISO 15197:2015 – In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus.
2. Accuracy Evaluation of the GlucoMen areo blood glucose monitoring system. Schmidt Group Practice Clinic (Hsinchu, Taiwan). Study performed referring to EN ISO 15197:2015, Par.6.3, as part of the CE registration Technical File. A. Menarini Diagnostics (Florence, Italy). Data on file.
3. Breton MD, Kovatchev BP. Impact of Blood Glucose Self-Monitoring Errors on Glucose Variability, Risk for Hypoglycemia, and Average Glucose Control in Type 1 Diabetes: An In Silico Study. J Diabetes Sci Technol 2010; 4(3): 562-70.
4. Slama G, Traynard PY, Desplanque N, Pudar H, Dhunputh I, Letanoux M, Bornet FR, Tchobroutsky G. The search for an optimized treatment of hypoglycemia. Carbohydrates in tablets, solutin, or gel for the correction of insulin reactions. Arch Intern Med. 1990 Mar;150(3):589-93. PMID: 2310277.
5. Repeatability evaluation according to ISO15197:2013, section 6.2.3. (part of GlucoMen areo Technical File).
6. Hematocrit Compensation of the GlucoMen areo blood glucose monitoring system. Study performed referring to EN ISO 15197:2015, Par.6.3, as part of the CE registration Technical File. A. Menarini Diagnostics (Florence, Italy). Data on file.

Εισαγωγέας χωρίς βελόνα

Ο αυτόματος εισαγωγέας επιτρέπει τη γρήγορη και ανώδυνη εισαγωγή του αισθητήρα σε σύγκριση με το παραδοσιακό.

εισαγωγή βελόνας ινιδίου

εφαρμογή χωρίς βελόνα