GlucoMen areo GK

Εκπαιδευση και Οδηγοι

Εκπαιδευτικά Video

Διεξαγωγή μετρήσεων σακχάρου και κετονων στο αιμα

1.
Πλένετε και στεγνώνετε καλά τα χέρια σας.
2.
Εισαγάγετε την ταινία στον μετρητή μέχρι το τέλος της διαδρομής της.
3.
Τρυπήστε το δάχτυλό σας.
4.
Εφαρμόστε το αίμα στην άκρη της ταινίας μέτρησης.
5.
Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη σε μόλις 5 δευτερόλεπτα για τη γλυκόζη στο αίμα και σε 8 δευτερόλεπτα για την κετοναιμία.

Απορρίψτε την ταινία με ασφάλεια χάρη στο ενσωματωμένο κουμπί εξαγωγής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Previous slide
Next slide

ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ NFC

1.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone σας και εγκαταστήστε την εφαρμογή GlucoLog Lite app (διατίθεται δωρεάν στο Google Play και στο App Store).
2.
Η λειτουργία NFC στον μετρητή GlucoMen areo GK είναι προρυθμισμένη στο OFF και μπορεί να ενεργοποιηθεί ως εξής: Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ON ή OFF. Πιέστε I/O για επιβεβαίωση και βγείτε.
3.
Ανοίξτε τη σελίδα υποδοχής GlucoLog Lite και κρατήστε τη συσκευή κοντά (<1cm) στον δέκτη NFC του smartphone σας για λιγα δευτερόλεπτα. Η μετάδοση δεδομένων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Μολις ολοκληρωθεί η μετάδοση των δεδομένων, ο μετρητής απενεργοποιείται αυτοματα.
Previous slide
Next slide

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

1.
Φροντίστε ο μετρητής να είναι απενεργοποιημένος (για την απενεργοποιηση του μετρητή, πιέστε I/O για 3 δευτερόλεπτα έως ότου απενεργοποιηθεί η οθόνη).
2.
Πιέστε I/O για 2 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση του μετρητή και την εισαγωγή στη διαδικασία ανάκλησης μνήμης (το εικονίδιο “mem” εμφανίζεται στην οθόνη και το εικονίδιο γλυκόζης "Glu" θα αναβοσβήνει).
3.
Πιέστε I/O για την εισαγωγή σας στη μνήμη των αποτελεσμάτων γλυκόζης.
Το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη.
Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης το εικονίδιο γλυκόζης “Glu”, η ημερομηνία και η ώρα της μέτρησης, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες.
Πιέστε ▲ή ▼ για την κύλιση σε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα.
4.
Πιέστε I/O για την εισαγωγή σας στη διαδικασία λειτουργίας των μέσων όρων (το εικονίδιο “avg” εμφανίζεται στην οθόνη).
Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων 1 ημέρας εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε I/O για την κύλιση των μέσων όρων.
Μετά την ανασκόπηση του μέσου όρου των τιμών 90 ημερών, πιέστε I/O για την επιστροφή στη διαδικασία ανάκλησης μνήμης.
5.
Πιέστε I/O για 3 δευτερόλεπτα για την απενεργοποίηση του μετρητή.
Previous slide
Next slide

Ρυθμιση ημερομηνίας/ώρας

1.
Φροντίστε ο μετρητής να είναι απενεργοποιημένος (για την απενεργοποίηση του μετρητή, πιέστε I/O για 3 δευτερόλεπτα έως ότου απενεργοποιηθεί η οθόνη).
2.
Πιέστε ταυτόχρονα I/O και ▲ για 2 δευτερόλεπτα για την εισαγωγή στο μενού ρύθμισης.
3.
Πιέστε I/O για την είσοδό σας στο μενού Ημερομηνία/Ώρα.
4.
Χρησιμοποιήστε ▲ ή ▼ για την επιλογή της σωστής τιμής. Πιέστε I/O για την επιβεβαίωση και μετακινηθείτε στο επόμενο βήμα: έτος, μήνας, ημέρα, μορφή ώρας (12ώρου, 24ώρου), ώρα, λεπτά.
5.
Μετά την επιβεβαίωση των λεπτών (πιέζοντας I/O) επιστρέψτε στα μενού ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία είναι στη μορφή ΗΗ-ΜΜ.
Previous slide
Next slide

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ FAQ

Οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σύστημα GlucoMen areo GK

Ναι, ο μετρητής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά μη χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε χειροκίνητα το πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας για περίπου τρία δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς η οθόνη και, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο. 

Όχι, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των αποτελεσμάτων που είναι αποθηκευμένα στο GlucoMen areo GK.

Φυλάσσετε πάντα τις ταινίες σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία και η υγρασία αντιστοιχούν σε αυτά που αναγράφονται στη συσκευασία και στο φυλλάδιο οδηγιών του προϊόντος. Μην αφήνετε το φιαλίδιο σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής ζέστης, ψύχους ή υγρασίας (για παράδειγμα στην κουζίνα, το μπάνιο, κάτω από ένα παράθυρο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου). Μην αφήνετε το φιαλίδιο ανοιχτό, αλλά φροντίστε να το κλείσετε σωστά αμέσως μετά την αφαίρεση της ταινίας που απαιτείται για τη μέτρηση. Φυλάσσετε πάντα τις ταινίες στο αρχικό τους φιαλίδιο. Μην αποθηκεύετε τις ταινίες μέσα σε άλλα ακατάλληλα δοχεία (τσάντες, σάκους, βαλίτσες κ.λπ.) και μην τις ρίχνετε σε άλλα μπουκάλια, ακόμη και αν είναι κατασκευασμένες από ταινίες της ίδιας μάρκας και τύπου. 

Ο σειριακός αριθμός (SN) βρίσκεται στο πίσω μέρος του μετρητή γλυκόζης GlucoMen areo GK και στην ετικέτα της συσκευασίας του προϊόντος.

Ο αριθμός παρτίδας (LOT) μπορεί να βρεθεί στο φιαλίδιο και στην ετικέτα της συσκευασίας των ταινιών μέτρησης (τόσο για τη γλυκόζη στο αίμα όσο και για τις κετόνες).

Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του GlucoMen areo GK, συμβουλευτέιτε την ενότητα “Αντιμτώπιση Προβλημάτων” του εγχειριδίου χρήστη.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του μετρητή. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με νέες (μοντέλο CR2032), τοποθετώντας την + πλευρά προς τα έξω. Αντικαταστήστε το καπάκι.

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, πρέπει να γίνει επαναφορά της ώρας, της ημερομηνίας, του ηχητικού σήματος και των δεικτών.

Όχι,όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, η συσκευή θα διατηρήσει τα δεδομένα των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να επαναφέρετε την ώρα, την ημερομηνία, το ηχητικό σήμα και τα σύμβολα σήμανσης.

Τα διαλύματα ελέγχου για το σύστημα GlucoMen areo GK διανέμονται ξεχωριστά. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των διαλυμάτων ελέγχου, επικοινωνήστε με τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό ή ρωτήστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Εισαγωγέας χωρίς βελόνα

Ο αυτόματος εισαγωγέας επιτρέπει τη γρήγορη και ανώδυνη εισαγωγή του αισθητήρα σε σύγκριση με το παραδοσιακό.

εισαγωγή βελόνας ινιδίου

εφαρμογή χωρίς βελόνα