GlucoMen Day PUMP

Support och guider

Instruktionsfilmer

NARSHA

Hur du aktiverar din GlucoMen Day Pump med NARSHA-appen

Hur du applicerar GlucoMen Day Pump med NARSHA-appen

Hur du tar bort din GlucoMen Day Pump med NARSHA-appen

Instruktionsfilmer

Handenhet (ADM)

Hur du aktiverar din GlucoMen Day Pump med handenheten (ADM)

Hur du applicerar GlucoMen Day Pump med handenheten (ADM)

Hur du tar bort din GlucoMen Day Pump med handenheten (ADM)

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation