GlucoMen areo 2K

Træning OG VEJLEDNING

VEJLEDNING

SÅDAN TESTER DU BLODSUKKER ELLER KETONER

1.
Med rene og tørre hænder indsættes strimlen i måleren, så langt ind som den kan komme. Du vil høre et bip og displayet vil vise Glu (blodsukker) eller Ket (ketoner). GlucoMen areo 2K vil automatisk genkende den indsatte strimmel.
2.
Prik din finger og placér toppen af strimlen tæt på bloddråben indtil du hører et bip.
3.
Resultatet vil blive vist på displayet på blot fem sekunder for blodsukker og otte sekunder for ketoner. Bortskaf strimlen på sikker vis ved hælp af den indbyggede strimmeludløserknap på bagsiden af måleren.
Previous
Next

SÅDAN DOWNLOAD NFC-DATA

1.
Tænd NFC-funktionen på din telefon og installér GlucoLog Lite-appen (kan downloades gratis på Google Play eller i App Store).
2.
Tænd for NFC-funktionen på din GlucoMen areo 2K. Tryk på knappen strøm/bekræft og ▲ på samme tid i to sekunder, for at tilgå indstillingsmenuen ("SET"). Tryk på ▲ / ▼ for at rulle gennem indstillingerne: når den blinker, bekræftes der ved at trykke på knappen strøm/bekræft. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge ON, bekræft og forlad ved at trykke på knappen strøm/bekræft.
3.
Åbn GlucoLog Lite "Modtager"-siden, og hold enheden tæt på NFC-modtageren på din telefon i nogle få sekunder. Dataoverførslen vil ske automatisk. Så snart overførslen er slut, vil måleren display vise "End".
Previous
Next

FÅ ADGANG TIL HUKOMMELSEN

1.
Med måleren slukket trykkes og holdes der på knappen strøm/bekræft i to sekunder.
2.
Når "mem" vises øverst til venstre på displayet bruges knapperne ▲ / ▼ til at tilgå den hukommelse du ønsker at se: "Glu" for blodsukker og "Ket" for ketoner. Tryk på knappen strøm/bekræft for at bekræfte.
3.
For at se de forrige resultater på displayet, bruges knapperne ▲ / ▼.
4.
For at ændre valget, trykkes og holdes knappen strøm/bekræft i to sekunder, hvorefter der vælges "Glu" eller "Ket" med knapperne ▲ / ▼. Tryk på knappen strøm/bekræft for at bekræfte. Når du er færdig, slukkes måleren ved at trykke og holde på knappen strøm/bekræft i fem sekunder.
Previous
Next

SE GENNEMSNITLIGE BLODSUKKERVÆRDIER

1.
Med måleren slukket, trykkes og holdes der på knappen strøm/bekræft i to sekunder.
2.
Når "mem" og "Glu" vises på displayet, trykkes der på knappen strøm/bekræft for at tilgå hukommelsen med blodsukkerværdier.
3.
I funktionen "hukommelse" (mem) trykkes der igen på knappen strøm/bekræft for at gennemse gennemsnitsværdierne.
4.
Se gennemsnitsværdier for 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage vha. knappen strøm/bekræft. Når du er færdig, slukkes måleren ved at holde knappen strøm/bekræft i fem sekunder.
Previous
Next

Sådan tester du dit blodsukker (video)

FAQ

De oftest stillede spørgsmål og svar vedrørende GlucoMen areo 2K-systemet

Ja, måleren slukker automatisk efter 2 minutters inaktivitet. For manuelt at slukke måleren holdes sluk-knappen nede i ca. 3 sekunder, indtil skærmen er helt slukket. Derefter kan du slippe knappen.

Nej, det er ikke muligt at slette gemte resultater på GlucoMen areo 2K.

Du skal altid opbevare strimlerne ved en temperatur og fugtighed, som svarer til hvad der er angivet på pakken og i instruktionsvejledningen. Du må ikke efterlade bøtten steder hvor der er risiko for overdreven varme, kulde eller fugtighed (f.eks. køkken, badeværelse, under et vindue med direkte sollys eller i handskerummet i en bil).

Du må ikke efterlade bøtten åben men skal sørge for at den lukkes korrekt efter den påkrævede strimmel er fjernet. Opbevar altid strimlerne i deres originale bøtte. Du må ikke opbevare strimlerne i andre upassende beholdere (poser, lommer, kufferter osv.), de må heller ikke hældes i andre bøtter, selv om disse bøtter indeholder strimler af samme mærke og type.

Serienummeret (SN) er placeret på bagsiden af GlucoMen areo 2K blodsukkermåleren samt på produktets emballagemærke.

Batchnummeret (LOT) kan findes på bøtten med teststrimler (både på strimler til blodsukkertest og ketontest)

Hvis du oplever problemer ved brugen af GlucoMen areo 2k, læs “Problemløsning”-sektionen i brugermanualen.

Hvis der forsat opstår problemer skal du kontakte vores kundeservice.

Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af enheden, fjern batterierne og erstat dem med nye (model CR2032). Placér + siden opad og sæt dækslet på igen.

Efter at have udskiftet batterierne skal tid, dato, lydsignal og markører nulstilles.

Nej, når du skifter batterierne vil enheden bevare testresultatdataene. Men du skal nulstille tid, dato, lydsignal og markørsymbolerne.

Kontrolvæskerne til GlucoMen areo 2K-systemet distribueres separat. For at tjekke tilgængeligheden af kontrolvæsker skal du kontakte dit apotek eller læge, eller kontakte vores kundeservice.